Винилови тапети Victoria

ширина на ролката 70 cm, дължина – 10,05m

Модели: